Slovakia Ďalšie krajiny ▾
Mazacia technológia na najvyššej úrovni 25% energie vytvorenej vo svete sa stráca kvôli treniu...

Metabond

Kariéra v Distribučnej Sieti Metabond

Naša firma sa v roku 1994 rozhodla, že si vyberie, v tom čase na Maďarsku (aj na Slovensku) ešte menej známy Multi Level Marketing, aby svoje výrobky "doručila" spotrebiteľom, a takto vlastne vznikla Distribučnú Sieť Metabond, ktorú skrátene nazývame ako DSM.

Nebola to len radosťou riadenia firmy z tohto typu predaja ale aj pomoc ku znásobeniu počtu svojich partnerov,
a v neposlednom rade vznikla aj jedna veľmi dobrá skupina. DSM nie je len skupina úspešných podnikaniachtivých ľudí, ktorí vzájomnou pomocou uskutočňujú svoje ciele, ale je to jedna veľká rodina, ktorá rada pomôže aj novým záujemcom.

Každý nový člen DSM dostane na kľúč hotový obchod a samozrejme pomoc, aby bol, čo najúspešnejší vo svojom podnikaní. DSM vďaka materskej firme zaručuje okrem kvalitných výrobkov, sústredení, seminárov a reklamných materiálov, nielen odbornú pomoc, ale i priateľské slovo a jednu vynikajúcu partiu.

Dúfame, že čoskoro aj Vás môžeme privítať v kruhu našich partnerov! 

Dokumenty na stiahnutie
Etický kódex
Kariérová tabuľka Platný od: 1.10.2018
Pravidlá spolupráce DSM
Zmluva o členstve Tlačiteľná verzia
Zatvoriť